งานศึกษาเผยผลการตรวจอาหารแมวและสุนัขในสิงคโปร์ พบ DNA ของฉลามที่เสี่ยงสูญพันธุ์อยู่ในอาหารด้วย เรียกร้องให้ระบุวัตถุดิบที่ชัดเจน เพื่อสร้างความตระหนักให้ผู้บริโภค
นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการตรวจอาหารสุนัขและแมว และพบว่าหลายแบรนด์มีการผสมของสัตว์น้ำใกล้สูญพันธุ์ แต่วัตถุดิบที่ระบุมีเพียงคำว่าปลาทะเล (Ocean fish) หมายความว่าผู้บริโภคอาจไม่ได้ตระหนักว่ามีส่วนผสมเหล่านี้
"ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่ เป็นผู้รักธรรมชาติ และเราคิดว่าส่วนใหญ่อาจจะไม่คิดว่าจะพบว่าพวกเขาอาจจะส่งผลให้เกิดการประมงเกินขนาดต่อประชากรของฉลาม" Ben Wainwright และ Ian French ผู้ทำการศึกษาจาก Yale-NUS College เผย
ฉลามเผชิญภัยคุกคามอย่างมากจากการประมงเกินขนาดทั่วโลก โดยจำนวนของพวกเขาลดลงกว่า 70% ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเนื่องจากพวกเขาเป็นสัตว์ผู้ล่าอันดับสูงสุด พวกเขามีความสำคัญในการสร้างความสมดุลในระบบนิเวศทะเลและห่วงโซ่อาหาร การสูญเสียฉลามจะส่งผลกระทบไปทั้งระบบ
ผู้ทำการศึกษาชี้ว่า ปัญหาจากการขายหูฉลาม ได้ถูกสร้างความตระหนักอย่างกว้างขวางในช่วงที่ผ่านมา แต่สิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับรู้คือ ผลิตภัณฑ์ฉลามที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆในชีวิตประจำวันอย่างอาหารสัตว์
โดยพวกเขาได้ตรวจสอบอาหารสัตว์ 45 ผลิตภัณฑ์จาก 16 แบรนด์ในสิงคโปร์ โดยพบว่าผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ระบุวัตถุดิบว่าเป็นปลาทะเล ปลาเนื้อขาว ทูน่า หรือแซลมอน แต่บางแบรนด์อาจไม่ได้ระบุเลย
ผลจากการศึกษาพบ DNA ของฉลามใน 45 ตัวอย่างจาก 144 ตัวอย่าง หรือคิดเป็นราวเกือบ 1 ใน 3 โดยมีทั้งฉลามสีน้ำเงิน ฉลามทราย ฉลามครีบขาว และชนิดอื่นๆ ซึ่งหลายชนิดเป็นสิ่งมีชีวิตที่เสี่ยงสูญพันธุ์
นักวิจัยสันนิษฐานว่าเนื้อเหล่านี้อาจจะนำมาจากซากฉลาม หลังจากที่นำครีบหรือหูฉลามออกไปใช้ประโยชน์แล้ว ซึ่งอาจสะท้อนการค้าขายเนื้อฉลามที่เพิ่มขึ้น โดยได้เรียกร้องให้มีการระบุวัตถุดิบที่ชัดเจน เพื่อผู้คนจะสามารถรู้ได้ว่าอาหารที่ให้สัตว์เลี้ยงของพวกเขากินมาจากไหน
งานศึกษา:
  • 1.
    https://bit.ly/35WDofD - Frontiers | DNA Barcoding Identifies Endangered Sharks in Pet Food Sold in Singapore | Marine Science
ที่มา:
  • 1.
    https://bit.ly/3tygN15 - Endangered sharks found in cat and dog food, DNA study shows | Sharks | The Guardian
1 ถูกใจ
1.6K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา