ศรัทธาต้องเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมา การสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่มีคำถาม ศรัทธาไม่ใช่สิ่งที่จะปล้นหรือขอมันมาง่ายๆ ศรัทธาที่ไร้คำถามคือศรัทธาที่หยั่งลงมั่นไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใด เมื่อหยั่งลงมั่นแล้วการเดินตามย่อมเป็นสิ่งที่ปราศจากความแคลงใจ
  • 1
โฆษณา