* ใช้ชีวิตค่ะ เต็มที่กับมัน
มีความหวังความฝันอะไร ลองทำมันค่ะ อย่ากลัวที่จะล้ม ขอแค่อย่าประมาท ไม่ทำอะไรเกินตัว เมื่อล้มแล้วรีบลุก อย่าล้มนาน เรียนรู้ที่จะไม่ล้มแบบเดิมอีก
1
* เรียนรู้เรื่องการออม การลงทุน และลงมือทำ
ยิ่งเริ่มได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดี แล้วเราจะขอบคุณตัวเองเมื่อเวลาผ่านไปค่ะ
* ศึกษาธรรม
แล้วจะเข้าใจว่า ทำไมต้องทำวันนี้ให้เต็มที่ ให้ดีที่สุด แล้วเราจะมีภูมิคุ้มกันความทุกข์ทั้งหลาย พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง ความไม่แน่นอนต่างๆที่จะเข้ามาอย่างแน่นอนในอนาคตค่ะ
* หมั่นดูแลสุขภาพกายและใจ
สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นจะทำได้ยาก ถ้ากายและใจเราไม่แข็งแรง หรือเจ็บป่วยนะคะ ทานอาหารที่ดี หมั่นออกกำลัง ตรวจสุขภาพ รู้ทันความคิดจิตใจ ไม่ให้เศร้าหมองนะคะ ทั้งสองอย่างต่างเกื้อกูลกัน
“จิตที่สดใส อยู่ในกายที่สมบูรณ์” ค่ะ
15ถูกใจ
1Kรับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...