Update สถานการณ์ ยูเครน-รัสเซีย วันที่ 7-8 มี.ค.65 (Dday+12)
ผู้แทนคณะรัสเซีย ระบุผลการเจรจาระหว่างรัสเซีย-ยูเครนครั้งที่ 3 ยังไม่มีความก้าวหน้าที่สำคัญและยังคงต้องมีการเจรจาอย่างต่อเนื่องขณะที่ผู้แทนยูเครนระบุการเจรจามีความก้าวหน้าเล็กน้อยในเรื่องการอพยพพลเรือน... อ่านต่อ
9
8 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา