8 มี.ค. 2022 เวลา 06:03 • ความคิดเห็น
พี่ยังไม่40 นะครับ แต่อยู่ในช่วงอายุ30
ขอแชร์จากประสบการณ์และสิ่งที่เจอมา
คิดว่าช่วงอายุวัย25ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน
ว่าในอนาคตเราอยากจะใช้ชีวิตยังไง มีวิถีชีวิตยังไง
เอาปลายทางเป็นตัวตั้ง
Begin with the end in mind
FranklinCovey
เริ่มต้นที่จุดจบ จะทำให้รู้ว่าเส้นทางที่เราจะไปต้องใช้ทักษะอะไรบ้าง
แต่ถ้าเรายังไม่รู้ปลายทางว่าในอนาคตเราอยากเป็นแบบไหน
เหมือนเวลาเราเล่นเกมเขาวงกต
ถ้าเรารู้ว่าปลายทางไปทางไหน เรายังพอคลำทาง
ลองผิดลองถูกไม่กี่เส้นก็ออกได้
แต่ถ้าเราอยู่ในเขาวงกตต้นไม้ เรามองเห็นแต่ด้านหน้า/ด้านข้าง
โดยไม่มีแผนที่หรือปลายทาง
เราก้ไม่รู้เลยว่าเส้นทางจะเป็นแบบไหน ต้องทำอะไรบ้าง
1
โฆษณา