8 มี.ค. 2022 เวลา 08:55 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี
6 กลุ่ม Digital Technology สามัญประจำบ้าน (ตอนที่ 1)
- ระบบเชื่อมต่อข้อมูล เทคโนโยลีเกี่ยวกับการเชื่อมต่อต่างๆ เช่น IoT ,Cloud ,BigData
- ระบบอัตโนมัติที่ทำงานแทนมนุษย์ เช่น หุ่นยนต์ ยาพาหนะไร้คนขับ
- ปัญญาประดิษฐ์ หรือ Ai เช่น สนทนาอัตโนมัต ,ระบบจดจำใบหน้า
- ออกแบบและผลิต เช่น 3D Scanner ,3D Printer
ที่มา
โฆษณา