แล้วแต่คนนะครับ บางคนถนัดจำก็ออกไปทางชีวะ บางคนถนัดคำนวณก็ออกไปทางฟิสิกส์ ส่วนเคมีจะใช้ทั้งจำทั้งคำนวณ สรุปก็คือขึ้นอยู่กับว่าสมองแต่ละคนออกแบบมายังไง
ส่วนตัวผมชอบชีวะที่สุด น่าจะถนัดที่สุด ฟิสิกส์ผมถนัดแค่บางเรื่อง เรื่องที่ถนัดก็โอเค เรื่องที่ไม่ถนัดก็เกลียดไปเลย ขณะที่เคมีคิดว่ายากที่สุดแล้วมั้งครับ
  • 1
โฆษณา