10 มี.ค. 2022 เวลา 11:52 • การศึกษา
ผลการจัดอันดับ 10ประเทศน่าอยู่มากที่สุดในโลก ประจำปี 2022 ได้แก่
อันดับ1 สวิสเซอร์แลนด์
อันดับ2 เดนมาร์ก
อันดับ3 ฟินแลนด์
อันดับ 4 นอร์เวย์
อันดับ 5 สวีเดน
อันดับ 6 นิวซีแลนด์
อันดับ 7 เนเธอร์แลนด์
อันดับ 8 ญี่ปุ่น
อันดับ 9 เยอรมนี
อันดับ 10 สิงคโปร์
ส่วนประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 71 สหรัฐอเมริกา อันดับ20 จีน อันดับที่ 76 เกาหลีใต้อันดับที่28 ไต้หวัน อันดับที่ 22
จากเว็บไซต์
โฆษณา