10 มี.ค. 2022 เวลา 11:52 • สุขภาพ
โควิด-19 ในประเทศอังกฤษ มีความรุนแรงน้อยกว่า ไข้หวัดใหญ่แล้ว
ซึ่งต้องบอกว่าปัจจัยหลักที่ทำให้ โควิด-19 มีความรุนแรงน้อยลง ก็เนื่องมาจากคนในประเทศอังกฤษมีภูมิคุ้มกันจากทั้งการฉีดวัคซีนและจากการติดเชื้อกันเยอะมากแล้ว
จากเดิมที่โควิด-19 มีความรุนแรงมากกว่าไข้หวัดใหญ่ถึงเกือบ 18 เท่า ในกลุ่มผู้สูงอายุ
ตอนนี้ แม้ในกลุ่มผู้สูงอายุ ความรุนแรงของโควิด-19 ก็ได้ลดลงมาต่ำกว่า ไข้หวัดใหญ่แล้ว
โฆษณา