10 มี.ค. 2022 เวลา 18:56 • ข่าวรอบโลก
VDO ภายหลังการโจมตีของฝ่ายรัสเซีย ที่โรงพยาบาลเด็กใน Mariupol
จากสื่อสังคมออนไลน์ Telegram
ข้อมูลจาก “ฝ่ายยูเครน” หลังจากการโจมตีทางอากาศของฝ่ายรัสเซีย ที่โรงพยาบาลเด็กใน Mariupol
ทั้งนี้ “ฝ่ายรัสเซีย” ออกมาปฏิเสธเบื้องต้นว่าเป็น Fake NEWS แต่ก็กำลังหาข่าวเพิ่มเติมจากกำลังรบของรัสเซียในพื้นที่ (เมือง Mariupol)
แต่ไม่ว่าการกระทำนี้จะเป็นอาชญากรรมสงคราม จากการโจมตีเป้าหมายพลเรือนโดยเฉพาะที่เป็นโรงพยาบาล
หรืออาจเป็นแค่เพียงอาชญากรรมไซเบอร์ (Fake NEWS)
ผลจากความขัดแย้งย่อมเกิดกับ ประชาชนในพื้นที่พิพาท อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สงครามความขัดแย้งระหว่าง ยูเครนและรัสเซีย จบลงได้อย่างสันติโดยเร็ว
โฆษณา