11 มี.ค. 2022 เวลา 08:39 • ความคิดเห็น
ชีวิตคือการพัฒนา การเรียนรู้ การเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทางกายและทางใจ เพื่อความหลุดพ้นในวันใดวันหนึ่ง
โฆษณา