ชีวิตของตัวเรา อาจมองได้เป็น 2 อย่าง คือการมีชีวิตอยู่ และการได้ใช้ชีวิต
การมีชีวิตอยู่รอด เกิดขึ้นได้จากตัวเราเอง และผู้คนรอบกายที่คอยสนับสนุนให้ตัวเราดำรงชีวิตอยู่ได้นั้นเอง
ส่วนการได้ใช้ชีวิต ซึ่งขึ้นอยู่กับตัวเราเองว่าจะใช้ชีวิตในรูปแบบใด วางเส้นทางใด หรือมีเป้าหมายสูงสุดอย่างไร ซึ่งตัวเรานั้นเป็นผู้เลือก และคอยขับเคลื่อนให้ไปถึงเป้าหมาย ประกอบกับแรงผลักดันจากคนรอบข้างหรือกระทั่งสังคม อิทธิพล ค่านิยม ที่คอยกำหนดกรอบและความหมายในการใช้ชีวิตของตัวเราได้เช่นกัน
การมีชีวิตอยู่ ต้องพึ่งพาปัจจัยสี่ (หรือมากกว่านั้นตามสภาพของสังคมที่ตนดำรงอยู่ในปัจจุบัน) แต่การใช้ชีวิต ต้องพึ่งพาทั้งแรงกาย จิตใจ ปฏิภาณ ความคาดหวัง เพื่อให้มีชีวิตที่สมบูรณ์แบบตามเป้าหมายของตัวเราได้ครับ
อย่างไรนั้น สิ่งที่ดีที่สุดที่ตัวเราทำได้ คือทำให้ตัวเรานั้น "ดีกว่าเมื่อวาน" มีประสบการณ์ เข็มแข็ง และมีคุณค่ามากขึ้น อย่างมีความสุข เพื่อบรรลุเป้าหมาย และให้คนรอบกายยอมรับและเชื่อมั่นในตัวตนของเราให้มากที่สุดครับ
136 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา