ปล่อยความฝันของฉันให้เป็นแค่ความฝัน​... ปล่อยดวงจันทร์​ให้ตามตะวันไม่เจอ...
โฆษณา