ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานของสารอินทรีย์ฮะ
จริง ๆ มันก็มีแค่นั้นเอง แต่สิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่า มนุษย์ มีปฏิกิริยาที่ซับซ้อนมากจนสามารถสร้าง story พาเผ่าพันธุ์ของตัวเองคงอยู่ในสภาพที่พบเห็นได้ในปัจจุบัน
2 ถูกใจ
95 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา