ปัจจุบันคนไทยอ่านหนังสือกันมากขึ้น หรือน้อยลงกว่าในอดีตครับ ?
คำถามนี้ถูกลบ
ถ้า นับผม เป็นคนไทยด้วย ผม อ่าน ปีละ 30 เล่ม โดยเฉลี่ย
1
โฆษณา