เราเคยได้ยิน คำสอนที่กล่าวว่า
" เมื่อโตขึ้นจะคิดได้เอง "
อะไรคือ ตัวชี้วัดที่บ่งบอกว่า คุณโตขึ้น ...
อายุหรือเปล่า ?
สำหรับเรา เรามองว่า อายุ ไม่ได้วัด หรือบ่งบอกว่า เราโตขึ้นแล้ว
1
อายุบอกเพียงว่า เราเกิดมานานแค่ไหน
แต่สิ่งที่จะบอกคุณได้ว่า คุณโตขึ้นแล้ว
นั่นคือ ความรับผิดชอบ + ประสบการณ์
2
คนเรามักจะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จากเหตุการณ์ในชีวิต ให้คุณได้แก้ไข เรียนรู้ เป็นประสบการณ์ของคุณเอง
คนเราจะมีสิ่งรอบตัวมากมายให้คุณต้องรับผิดชอบ
ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่าย
ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรือบทบาทอื่น ๆ ที่คุณเป็นอยู่ เช่น เป็นนักเรียน เป็นนักศึกษา เป็นลูก เป็นพ่อ เป็นแม่
หรือแม้กระทั่งการรับผิดชอบต่อคำพูดของตัวเอง ก็ล้วนเป็นสิ่งสำคัญทั้งสิ้น
1
จะเห็นได้ว่า สิ่งเหล่านี้ถูกฝังอยู่ในทุกช่วงชีวิตของคน ซึ่งไม่จำเป็นต้องรอให้โตก่อนจึงจะคิดได้
เราสามารถปลูกฝังให้ คน ๆ หนึ่ง ที่ฟังความรู้เรื่องหรือสื่อสารเข้าใจแล้ว ได้เรียนรู้ เข้าใจ คิดได้ โดยการบ่มเพาะตั้งแต่เด็ก
สอนให้เขารับผิดชอบต่อตัวเอง รู้หน้าที่ตัวเอง ใช้เหตุผลในการสื่อสารหรืออธิบายกับการกระทำอย่างเข้าใจ
ผู้สอนอย่าใช้ความเป็นผู้ใหญ่ เพราะเกิดก่อน ในการข่ม และกดดันให้เขาเชื่อและทำตาม
ควรใช้เหตุผล และประสบการณ์ในการชี้แนะหรือปล่อยให้เขาได้ทดลองทำ เพื่อให้เขามีประสบการณ์ โดยมีเราคอยดูแล ชี้แนะ พร้อมช่วยแก้ปัญหาให้แก่เขา อย่างเข้าใจ ไม่ใช่การซ้ำเติม
1
อย่าใช้คำว่า ฉันเกิดก่อน คุย กับคนที่เกิดทีหลัง เพื่อให้คนเหล่านั้นเชื่อฟัง ยำเกรงในตัวคุณ
1
จงใช้เหตุผล + ประสบการณ์ + สิ่งที่ต้องรับผิดชอบ ถ่ายทอดในรูปแบบการแชร์ประสบการณ์อย่างเข้าใจ แล้วคุณจะได้รับการยอมรับ และการเคารพจากผู้ที่เกิดที่หลัง
1
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้ผู้ที่เกิดทีหลัง ลดโอกาสในการดำเนินชีวิตแบบผิด ๆ โดยต้องรอให้โตก่อนจึงคิดได้ จนสายเกินแก้ไข
1
4 ถูกใจ
3 แชร์
400 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...