ล้างตัว...ล้างใจ
ล้างตัว ล้างใจ
อาบน้ำล้างตัว ก็ให้ล้างใจไปด้วย
ล้างหน้า แปรงฟันไป ให้ใจใส ๆ
นึกถึงดวง นึกถึงองค์พระ
หรือทำใจว่าง ๆ ทำไปพร้อม ๆ กัน อย่างสบาย ๆ
หรือล้างจาน ก็ล้างใจไปด้วย จานสะอาด ใจก็บริสุทธิ์
ทำอย่างนี้ เราจะได้ไม่เสียเวลา อาบน้ำ ล้างหน้า แปรงฟัน
กวาดบ้าน ถูบ้าน หรือ ล้างจานกันไปเปล่า ๆ
ต้องให้เป็นทางมาแห่งบุญ
ความบริสุทธิ์และความคุ้นเคยกับศูนย์กลางกาย
กับการหยุดนิ่งทีละเล็กทีละน้อยอย่างเป็นธรรมชาติ
ทำแล้ว ใจของเราจะคลอเคลียนัวเนียอยู่ภายใน
เราจะค่อย ๆ คุ้นกับศูนย์กลางกาย
คุ้นกับการวางใจว่าง ๆ เบา ๆ กับการนึกถึง
องค์พระ หรือดวงอย่างสบาย ๆ
๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
โอวาทคุณครูไม่ใหญ่
จากหนังสือ เมื่อไม่รู้จะอ่านอะไร (หน้า ๖๑)
ภาพจาก เพจการบ้าน
1
  • 82
โฆษณา