ถ้ามีเวลาว่างเยอะมากจนไม่รู้จะทำอะไรดี เราควรทำอะไรดีครับ?
คำถามนี้ถูกลบ
ไม่ได้ทำงานหรือเรียนหรอคะ
โฆษณา