การเดินทางที่ยาวไกลที่สุดในห่วงอวกาศ เท่าที่เคยมีมาของสิ่งที่มนุษย์สร้างมายาน Voyager1เดินทางออกนอกเขต kuipers belt ของระบบสุริยะเรา 21000 ล้านกิโลเมตร ส่วนขยาย Voyager2 กำลังตามหลังไปติดที่ 17000 ล้านกิโลเมตรแล้ว และอีก 40000 ปีข้างหน้าก็จะเข้าไปอยู่ร่วมกับกลุ่มดาวฤกษ์ต่างๆ โดยที่โคจรรอบทางช้างเผือกของเรา
  • 1
โฆษณา