18 มี.ค. 2022 เวลา 07:59 • การศึกษา
ตอนนี้เราว่าภาษาอังกฤษยังเป็นต่ออยู่ รองลงมาคิดว่าเป็นภาษาจีนนะคะ
โฆษณา