เราว่าคนอยากหาความมั่นคง ทั้งทางความรัก และสังคม เลยยากสร้างครอบครัว
ส่วนตัวคิดว่า ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตลอด เรามองมันเหมือนเหตุการณ์สำคัญในชีวิตมากกว่า ที่ไม่ได้กำหนดว่าอยากสร้าง 1,2,3,4
ครอบครัวมันคือความผูกผันและการสร้างแรงบันดาลใจให้กันและกัน ☺️
แต่ครอบครัวทะเลาะทุกวัน ไม่เข้าใจกัน อยู่ด้วยกันเพราะอายสังคม ไม่อยากเลิก ก็ควรหยุดสร้างนะคะ โดยเฉพาะสร้างเด็กขึ้นมาในครอบครัวที่ ไม่เอื้อให้เค้าเจริญเติบโต ก็ไม่ควรสร้างต่อค่ะ
378รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...