19 มี.ค. 2022 เวลา 06:24 • ความคิดเห็น
อยู่กลางป่าเขาทุรกันดาร ต้องการคนมากกว่า อยู่ป่าคอนกรีตต้องการเงินมากกว่า แล้วแต่ปรับตัวตามสถานการณ์ เพราะบางที่มากคนก็มากเรื่อง แต่ก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องแลกเปลี่ยนด้วยเงินเสมอไป ถ้าเรามองถูกจุดเงินก็ไม่จำเป็น
บางที่ใช้คนสร้างเงิน ใช้เงินสร้างของ และใช้ของแลกคน แต่บางทีก็กลับกัน ดังนั้นบางที ทั้งคนและเงินอาจจะไม่สำคัญ มันน่าจะอยู่ที่"ความต้องการ"มากกว่า มันอยู่ที่เราใช้ "อะไร" กับ "ใคร" และ"ความพอใจของอีกฝ่าย" ขอแค่มองขาด เราก็บรรลุผลได้เหมือนกัน
"เพราะรากเหง้านั้นชัดเจน และเข้าใจได้ง่ายเสมอ"
โฆษณา