19 มี.ค. 2022 เวลา 18:21 • ความคิดเห็น
คำถามนี้ น่าสนใจน เพราะคนพูดถึงกับตัวเรื่อยอยู่ ความคิดเห็นส่วนตัวนะ ในมุมมองชีวิตคู่ ดังนี้
ถ้าทั้งคู่ มี "จาคะ" ให้แก่กัน ด้วยความเต็มใจ เป็นความจำเป็นโชคชั้นที่ 1 (เอาใจใส่)
1
ถ้าทั้งคู่ มี "ศีล" ให้แก่กัน ย่อมเชื่อมั่นในความเป็นคนดีของกันและกัน และสังคม เป็นความจำเป็นโชคชั้นที่ 2 (ชื่นชม นับถือกัน)
หาก 2 ข้อข้างต้น มั่นคงแล้ว
ถึงมี " ปัญญา" ที่แตกต่างกัน
โดยที่ไม่มีโอกาสได้เลือกเฟ้น
ถึงมีข้อจำกัดก็พากันไปได้...
(อาชีพ , ความรู้ ต่างระดับ คนละด้าน)
แต่ถ้ามี "ปัญญา" ที่ระดับสูงเสมอกัน ถือเป็น ความจำเป็นโชคชั้นที่ 3... (รู้ทันกัน ช่วยกันคิด)
โฆษณา