20 มี.ค. 2022 เวลา 01:09 • การศึกษา
ภาษาที่เรียนแล้วได้นำไปใช้ครับ ไม่ว่าจะด้านใด
เรียนไปเถอะครับ ผมถือคติ
มีแล้วไม่ได้ใช้ ดีกว่าจะใช้ แล้วไม่มี
.
โฆษณา