20 มี.ค. 2022 เวลา 07:46 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี
ภาพจาก Bayraktar TB2 ที่ยูเครนใช้ (UAV สัญชาติตุรกี) ทำการตรวจสอบเป้าหมายก่อนและหลังการโจมตี
UAV ทางทหาร มีภารกิจสำคัญด้าน Intelligence-Surveillance-Reconnaissance (ISR)
หรือแปลด้วยศัพท์ทางทหารตามหลัก Kill Chain ว่า
1. Find ลาดตระเวนในพื้นที่สนใจหรือพื้นที่เฝ้าระวัง
2. Fix ค้นหาสิ่งที่อาจเป็นเป้าหมาย
3. Track ติดตามเป้าหมาย
4. Target ส่งข้อมูลเป้าหมายเข้ากระบวนการวางแผนโจมตี
5. Engage เข้าทำลายเป้าหมาย และหากเป็น UAV ที่ติดอาวุธพร้อมก็สามารถ Engage เป้าหมายได้ ดังเช่น https://www.blockdit.com/posts/62332362278471962e831820
6. Assess ประเมินความเสียหายของเป้าหมาย และหากเป้าหมายยังไม่ถูกทำลาย ก็จะมีการกลับมาโจมตีอีกครั้ง (Re-Engage) หากขีดความสามารถของกำลังรบพร้อมที่จะกระทำได้
ที่มา VDO = Telegram ชื่อ Ukraine NOW
โฆษณา