20 มี.ค. 2022 เวลา 16:15 • ความคิดเห็น
ตามหลักแล้วถ้าเสมอกันก็อยู่ด้วยกันได้ยาว แต่ก็ใช่ว่าจะเป็นข้ออ้างหรือเหตุผลที่ต้องเลิกลากัน คำถามคือเราเอาอะไรไปตัดสินว่าเค้าศีลต่ำกว่าเราหรือสูงกว่าเรา เรารู้จริงแล้วหรอ ถึงไปตัดสินเค้าได้ ประเด็นคือการเมตตากัน ให้อภัยกันต่างหาก การตามใจกัน ไม่คอยขัดกัน ไม่ขึ้นเสียงใส่กัน ถึงแม้ว่าเค้าอาจจะไม่ดีในสายตาเรา ถ้าเราให้อภัยเค้าได้ก็อยู่ด้วยกันได้ยาว แล้วเดี๋ยวเค้าก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเพราะเรา
โฆษณา