ยา คือการรักษาทางกายภาพ ส่วนเวลาใช้กับการบาดเจ็บทางจิตใจเสียมากกว่า แต่ทั้ง 2 อย่างนี้บางทีก็ต้องไปคู่กันสำหรับการเจ็บป่วยบางอาการ
  • 1
โฆษณา