21 มี.ค. 2022 เวลา 05:51 • ความคิดเห็น
มันคือความจริง ที่เราทุกคนเห็นมาตลอด ถ้าพูดแบบทางโลกก็คือ คิด พูด ทำ ในสิ่งที่ถูกต้องในทางเดียวกัน
โฆษณา