21 มี.ค. 2022 เวลา 14:12 • ความคิดเห็น
ความทุกข์
ง่ายที่จะรู้สึก​ ยากที่จะปฏิเสธ​
เกิดขึ้นอยู่​ตลอดเวลา​ทุกลมหายใจ แม้บางครั้งขณะที่กำลังลืมมัน
ความทุกข์​ที่ลดน้อยลงบ้าง​ บางครั้งเราเรียกว่า"ความสุข"
โฆษณา