21 มี.ค. 2022 เวลา 15:25 • ความคิดเห็น
"ความทุกข์เป็นของทุกคน แตกต่างกันออกไป เราต่างเป็นสมาชิกของบริษัทใหญ่ที่สุดในนาม'โลก' ทุกคนที่ยังอยู่และล่วงลับไปแล้วต่างได้ลิ้มรสความทุกข์ไปถ้วนหน้า"
~นิรนาม
โฆษณา