22 มี.ค. 2022 เวลา 02:24 • สุขภาพ
เมื่อวานกระทรวงสาธารณสุขออกคำแนะนำสำหรับการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 4 แล้วนะครับ
สรุปง่าย ๆ คือ สำหรับวัคซีนทุกสูตร ให้ฉีดเข็ม 4 หลังจากฉีดเข็ม 3 มาแล้ว 4 เดือนครับ
โฆษณา