22 มี.ค. 2022 เวลา 03:20 • ธุรกิจ
ความมั่นคง​ ในความรู้​สึกของตัวเรานะ
เราว่าคำนี้ฟัง​แล้วรู้สึก​มีกำลังใจ
มีรากฐาน​ที่มั่น​คง​ไม่เปลี่ยนแปลงค่ะ
แต่ในความเป็นจริง​มันไม่มีอะไรแน่นอน
แม้แต่ในความรู้สึกที่จับต้องไม่ได้บางที
ยังเปลี่ยน​ยังไม่คงที่และไม่แน่นอนค่ะ
ถ้าในเชิงธุรกิจ​ความมั่น​คงเป็นสิ่งที่ดีมาก
แต่ก็คงต้องมีปัจจัย​หลายๆอย่าง
ที่เป็นองค์​ประกอบ​ค่ะ
โฆษณา