22 มี.ค. 2022 เวลา 03:29 • ความคิดเห็น
ทุกข์คืออาการทนได้ยาก อะไรทนได้ยากทุกข์ทั้งนั้น ทุกข์มาก ทุกข์น้อย
ทุกข์เกิดจากการฝืนธรรมชาติ พอฝืนมันเลยต้องทน พอต้องทนมันจะเริ่มทุกข์
ยังแบ่งเป็นทุกข์กายกับทุกข์ใจอีก
โฆษณา