You 'er shock จากเรื่องหมัดเทพเจ้าดาวเหนือครับ เป็นเพลงที่ดีที่สุด โดนเฉพาะถ้ามองจากแง่ดนตรี ช่วงท่อนร้องประสานของนักร้องหญิง ทรงพลังมาก
1 ถูกใจ
97 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...