22 มี.ค. 2022 เวลา 04:48 • ดนตรี เพลง
You 'er shock จากเรื่องหมัดเทพเจ้าดาวเหนือครับ เป็นเพลงที่ดีที่สุด โดนเฉพาะถ้ามองจากแง่ดนตรี ช่วงท่อนร้องประสานของนักร้องหญิง ทรงพลังมาก
โฆษณา