22 มี.ค. 2022 เวลา 05:08 • ความคิดเห็น
ถ้าไม่มีความหลง ความทุกข์ก็ไม่มีที่ตั้ง 🍃
ทุกข์เกิดขึ้นได้ ต่อเมื่อมีความหลง (อวิชชา) เข้าครอบงำจิต
โฆษณา