อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ, แข็งแรงแต่ไม่แข็งกร้าว
ร่างกายไม่ได้มีแค่ “กระดูกแข็ง” หากยังมี “กระดูกอ่อน” ด้วย
เพราะความ “ยืดหยุ่น” คือหัวใจของความ “มั่นคง” ที่แท้จริง
“รถ” ขับได้อย่าง “มั่นคง” เพราะมี “ช่วงล่าง” ที่ “ยืดหยุ่น”
รู้จัก “กระจายความเสี่ยง” ก็ “มั่นคง” ได้
1ถูกใจ
1แชร์
323รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...