22 มี.ค. 2022 เวลา 06:52 • ความคิดเห็น
คำถามนี้ความสำคัญมันอยู่ที่ว่า ใครที่บอกว่าเป็นไปไม่ได้ ถ้าคุณสองคน หรือ คนใครคนหนึ่งคิดว่าเป็นไปไม่ได้ก็คงพอแค่นี้เถอะอย่าฝืนกันไป ในทางกลับกัน ถ้าความรักที่เป็นไปไม่ได้ เกิดจากคนอื่นไม่ว่าจะพ่อแม่แต่ละฝ่าย ญาติหรือ เพื่อน ผมเชียร์ให้คุณทั้งสองสู้ต่อ มันเป็นไปได้แน่นอน
โฆษณา