22 มี.ค. 2022 เวลา 08:06 • ความคิดเห็น
ความไม่เข้าใจกันแค่เรื่องเล็กๆก็สามารถตัดความสัมพันธ์ที่มีมาหลายปีได้
โฆษณา