ความรักที่เป็นไปไม่ได้ ....
...อะไรคือ ความเป็นไปไม่ได้ และอะไรคือความเป็นไปได้ คุณลองมองปัญหาที่คุณเจอให้เป็นปรัชญา
ปรัชญา คือกระบวนการในการตีความและการรับรู้ในสภาวะใดๆอันเป็นความจริงแท้ที่เป็นไปแห่งโลก
ฉนั้น คำตอบและผลลับ อยู่ที่คุณจะให้เป็นไป ตามเหตุ ปัจจัย ผล
3 ถูกใจ
85 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 3
    โฆษณา