1. รู้สึกมั่นใจว่าสามารถ conserve สถานะการงานให้มีความมั่นคงในระยะยาวได้
2. ความสามารถในการเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวโดยที่ไม่ต้องหวังพึ่งเงินจากอนาคตถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น ตกงาน เกิดสงคราม เงินเฟ้อรุนแรง ถ้ามีแผนรับมือเรื่องพวกนี้ก็จะรู้สึกมั่นคง
3. ความมั่นคงทางความสัมพันธ์ในชีวิตครอบครัว คนรัก ความสำเร็จของลูกๆ ก็ส่งผลโดยตรงที่จะทำให้คนๆหนึ่งรู้สึกไม่มั่นคงในชีวิตต่อให้สถานะทางการเงินดีแค่ไหนก็ตาม
3 ถูกใจ
154 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...