ความมั่นคง คือความเชื่อมั่นว่าเราจะอยู่ได้อย่างปลอดภัย ผาสุข สงบสุข ตามอัตภาพ
2 ถูกใจ
188 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...