22 มี.ค. 2022 เวลา 17:30 • ความคิดเห็น
อยู่ที่ว่าคุณทำให้มันเป็นไปได้ได้หรือไม่ ถ้าคุณคิดว่าไม่ว่ายังไงก็ไม่มีโอกาสเป็นไปได้ เช่นเขาคนนั้นแต่งงานแล้ว คุณก็จบเถอะครับ แต่ถ้าคุณสามารถพัฒนาตัวเองให้มันเป็นไปได้แล้วคุณมั่นใจว่าเขาจะรักคุณจากตรงนั้น ก็สู้ต่อไป
โฆษณา