22 มี.ค. 2022 เวลา 17:53 • ความคิดเห็น
อาจจะเพ้อเจ้อหน่อยแต่คิดว่า เวลา เพราะทุก ๆ วินาทีที่ผ่านไป มันหายแล้วหายเลย ย้อนกลับมาไม่ได้ ซึ่งตราบเท่าที่เราหายใจ เวลามันตายเสมอ มันตายเพื่อให้ทุก ๆ คนทำจะได้สิ่งต่าง ๆ เช่น 1 วิที่สูดอากาศเข้าปอด มันก็เอากลับมาไม่ได้แล้ว และในจักรวาลนี้ เวลาก็ตายให้กับทุกสิ่งในจักรวาลเช่นกัน
โฆษณา