23 มี.ค. 2022 เวลา 01:17 • ความคิดเห็น
hydrogen มั้งครับ นางยอมสละตัวเอง เพื่อมาเป็นฮีเลียม จากนั้นเปลี่ยนเป็น คาร์บอน ออกซิเจน ซิลิกอน เหล็ก ทั้งหมด คือชีวิตของ hydrogen
โฆษณา