23 มี.ค. 2022 เวลา 05:42 • คริปโทเคอร์เรนซี
ก.ล.ต. สั่งห้าม ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล สนับสนุนการใช้คริปโท ชำระค่าสินค้า
1
วันนี้ ก.ล.ต. ได้ออกหลักเกณฑ์ในการให้บริการ ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ไม่ให้สนับสนุนหรือส่งเสริม การนำสินทรัพย์ดิจิทัล มาใช้เป็นสื่อกลางชำระค่าสินค้าและบริการ (Means of Payment)
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงิน และระบบเศรษฐกิจของประเทศ
รวมถึงความเสี่ยงต่อประชาชนและธุรกิจ เช่น
ความเสี่ยงจากการสูญมูลค่าที่เกิดจากความผันผวนของราคา
ความเสี่ยงจากการถูกโจรกรรมทางไซเบอร์
ความเสี่ยงข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล หรือการถูกใช้เป็นเครื่องมือของการฟอกเงิน
สำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ที่ให้บริการอยู่ก่อนแล้ว
ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565
โดยมีสรุปสาระสำคัญ ก็คือ
1. ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลทุกประเภท ต้องไม่ให้บริการหรือกระทำการอันมีลักษณะที่เป็นการสนับสนุนหรือส่งเสริม การชำระค่าสินค้าและบริการด้วยสินทรัพย์ดิจิทัล
1
เช่น การโฆษณา การชักชวน หรือแสดงตนว่าพร้อมให้บริการชำระค่าสินค้าหรือบริการแก่ร้านค้า
หรือการจัดทำระบบหรือเครื่องมืออำนวยความสะดวก ในการชำระค่าสินค้าและบริการ
1
การเปิดกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำสินทรัพย์ดิจิทัล มาใช้เป็นสื่อกลางชำระค่าสินค้าและบริการ
 
2. กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลพบว่า ลูกค้าใช้บัญชีที่เปิดไว้เพื่อการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไปใช้ประโยชน์ในการชำระค่าสินค้าและบริการ ผู้ประกอบธุรกิจต้องแจ้งเตือนเกี่ยวกับการใช้บัญชีผิดวัตถุประสงค์
และไม่ตรงกับเงื่อนไขการให้บริการ และดำเนินการแก่ลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ซึ่งรวมถึง การระงับให้บริการชั่วคราว หรือยกเลิกการให้บริการ..
โฆษณา