23 มี.ค. 2022 เวลา 10:09
บางครั้งต้องยอมปรับ เพื่อให้อะไรๆ มันดีขึ้น
หรือต้องยอมเปลี่ยน เพื่อไปสู่สิ่งที่ยั่งยืนกว่า
โฆษณา