23 มี.ค. 2022 เวลา 11:53 • ข่าว
หากสงครามยังไม่จบมนตรีความมั่นคงโดยการล็อบบี้ของสหรัฐฯ อาจส่งกำลังนานาชาติเข้ายูเครนอาจมีการรบใหญ่..รัสเซียสู้ไม่ได้หรือไม่มีใครชนะเด็ดขาดอาจมีการเจรจาสงบศึก..แล้วตกลงแบ่งแยกดินแดนเพื่อให้สมประโยชน์กล่าวคือ UN โดยการล็อบบี้ของสหรัฐฯแบ่งยูเครนในด้านทิศตะวันตก...ให้เป็น west Ukraine..แล้วให้ประธานาธิบดีคนเดิรักษาการณ์จนกว่าจะจัดตั้งรัฐบาลได้..ส่วนอีกฟากหนึ่งคือ East Ukraine อาจใช้แม่น้ำนีปอร์เป็นเส้นแบ่งเขตแดนตามธรรมชาติ..ซึ่งรัสเซีย..จะได้แคว้น ลูแกน..กับแหลมไครเมีย..ซึ่งประขาชนส่วนใหญ่เป็นชาวรัสเซีย..ซึ่งจะทำให้ weat Ukraine กับ East Ukraine เป็นฉนวน.กันชนระหว่าง Nato และรัสเซียได้ระดับหนึ่ง...ซึ่งปูตินก็น่าจะพอใจ...เหตุการณ์นี้จำลองมาจากเหตุการณ์เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้
โฆษณา