24 มี.ค. 2022 เวลา 00:40 • ความคิดเห็น
ต้องใส่ใจด้วยเหรอ ? ถ้าคุณไม่ได้สร้างเหตุแห่งความเกลียดชัง ก็เลิกคิดเลิกใส่ใจเถอะ ฝนตกเราห้ามฝนไม่ได้ แต่เรามีอิสระในการเลือกวิธีไม่ให้ตัวเปียกได้ครับ
โฆษณา