ต้องใส่ใจด้วยเหรอ ? ถ้าคุณไม่ได้สร้างเหตุแห่งความเกลียดชัง ก็เลิกคิดเลิกใส่ใจเถอะ ฝนตกเราห้ามฝนไม่ได้ แต่เรามีอิสระในการเลือกวิธีไม่ให้ตัวเปียกได้ครับ
1 ถูกใจ
58 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...