24 มี.ค. 2022 เวลา 01:31 • สุขภาพ
งานวิจัยล่าสุดพบว่าคนที่ติดโควิด-19 มีโอกาสเป็นโรคเบาหวานสูงกว่าคนปกติถึง 40%
4
ที่มา: https://www.wsj.com/articles/new-research-shows-higher-risk-of-developing-diabetes-after-covid-19-infection-11647906138
จากการติดตามศึกษาคนที่ติดโควิด-19 กว่า 180,000 คน เทียบกับคนที่ไม่ได้ติดโควิด-19 กว่า 4.2 ล้านคน งานวิจัยพบว่า เมื่อเวลาผ่านไป 1 ปี คนที่ติดโควิด-19 มีโอกาสเป็นโรคเบาหวานสูงกว่าคนที่ไม่ได้ติดโควิด-19 ถึง 40%
ที่มา: https://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(22)00044-4/fulltext
โดยทุก 100 คนที่ติดโควิด-19 จะมีถึง 2 คน ที่มีอาการโรคเบาหวานภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากที่ติดโควิด-19
โฆษณา