💳 CIPS ระบบธุรกรรมของจีนจะช่วยรัสเซียจากการถูกตัดออกจาก SWIFT ได้หรือไม่?
ประเทศรัสเซียถูกตัดออกจากระบบ SWIFT ที่ใช้สื่อสารกันระหว่างสถาบันการเงิน สื่อหลายสำนักต่างมองว่ารัสเซียจะหันไปใช้ระบบ CIPS จากชาติพันธมิตรอย่างจีน แต่ก็หลายคำถามเช่นกันว่าระบบ CIPS จะมีความสามารถพอทดแทนระบบ SWIFT ได้ขนาดไหน ซึ่งบทความนี้จะพาไปรู้จักกับระบบ CIPS และดูว่าจะทดแทนระบบ SWIFT ได้หรือไม่?
3
🔑#ระบบ CIPS คืออะไร
1
ชื่อเต็มคือ Cross-Border Interbank Payment System จัดตั้งเมื่อเดือนตุลาคม 2015 เพื่อเป็นระบบหักบัญชีและชำระเงินสำหรับธุรกรรมที่ใช้สกุลเงินหยวน มีบริษัท CIPS Co. Ltd เป็นผู้ดำเนินการ และมีธนาคารกลางจีนเป็นผู้ดูแลระบบ โดยผู้ถือหุ้นใหญ่จะเป็นสถาบันการเงินจีน และมีการจัดสรรการหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวนมากรวมไปถึงสถาบันการเงินที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา และธนาคารตะวันตก
2
ระบบนี้เปิดให้สถาบันการเงินต่างชาติทำธุรกรรมด้วยสกุลเงินหยวนกับประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ โดยไม่ต้องผ่านศูนย์กลางการเงินนอกประเทศ เช่น ฮ่องกง
2
มีการใช้ระบบนี้มากขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป เมื่อเดือนกุมภาพันธ์มีปริมาณธุรกรรมต่อวันที่ 388,800 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 50% จากปีที่แล้ว
🔑#เป็นคู่แข่งของระบบ SWIFT?
SWIFT เปรียบเสมือนระบบสื่อสารระหว่างสถาบันการเงินซึ่งมีความน่าเชื่อถือสูงมาก ส่วน CIPS เป็นระบบหักบัญชีสำหรับธุรกรรมในสกุลเงินหยวนซึ่งก็มีเครื่องมือเพื่อสื่อสารเช่นกัน แต่สถาบันการเงินส่วนใหญ่ที่ใช้ระบบ CIPS ยังคงติดต่อสื่อสารกันผ่าน SWIFT อยู่ดี อาจเป็นเพราะคุ้นชินกับระบบ SWIFT หรือยังไม่มีเครื่องมือสื่อสารของระบบ CIPS
1
ปัจจุบันมีสถาบันการเงินใช้บริการระบบ SWIFT ที่ 11,000 สถาบัน และมีธุรกรรมบนระบบประมาณ 42 ล้านธุรกรรมต่อวัน ส่วน CIPS มีสถาบันการเงินใช้บริการประมาณ 1,300 สถาบัน ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นสถาบันการเงินในประเทศจีน และมีธุรกรรมต่อวันที่ 13,000 ธุรกรรม จะเห็นว่า CIPS ยังไม่ใช่คู่แข่งสำหรับ SWIFT
1
ด้านสหรัฐฯ ก็มีระบบที่เรียกว่า CHIPS หรือ Clearing House Interbank Payments System เป็นระบบหักบัญชีในสกุลเงินดอลลาร์ที่ใหญ่ที่สุด ด้วยปริมาณธุรกรรม 1.8 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวัน
1
🔑#CIPS ถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออะไร?
เป็นส่วนหนึ่งในเป้าหมายผลักดันสกุลเงินหยวนสู่การมีบทบาทในระดับโลกของรัฐบาลจีน ซึ่งปัจจุบันมีธุรกรรมการเงินในสกุลเงินหยวนเพียงแค่ 3.2% ของธุรกรรมทั่วโลก นับว่าเล็กเมื่อเทียบกับขนาดของเศรษฐกิจจีนต่อเศรษฐกิจโลก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดการพึ่งพาระบบการเงินของชาติตะวันตกอันมีสกุลเงินดอลลาร์เป็นสกุลเงินหลัก ซึ่งเมื่อประเทศใดก็ตามที่มีปัญหากับชาติตะวันตกก็จะเจอกับการคว่ำบาตร เหมือนอย่างกรณีประเทศอิหร่านเมื่อปี 2010 และรัสเซียเมื่อครั้งยึดภูมิภาคไครเมียในปี 2014
2
ในอีกมุมหนึ่งก็สามารถมองได้ว่าอนาคตของระบบ CIPS ขึ้นอยู่กับการก้าวสู่ระดับนานาชาติของสกุลเงินหยวน ประกอบไปด้วยหลายปัจจัยทั้งการเปิดให้เงินทุนไหลเข้าออกประเทศจีนได้มากขึ้น ความลึกและกว้างของตลาดการเงิน และบทบาทของเศรษฐกิจภายในบนเวทีระดับโลก ซึ่งทั้งหมดนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาที่ต้องใช้เวลาไม่น้อย
1
🔑#CIPS สามารถทดแทนการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกได้หรือไม่?
CIPS เป็นระบบหักบัญชีและชำระเงินสำหรับธุรกรรมที่ใช้สกุลเงินหยวน จึงสามารถทดแทนได้เฉพาะธุรกรรมในสกุลเงินหยวน เช่น มีการค้าขายระหว่างประเทศจีนและประเทศคู่ค้าโดยตรง ซึ่งทั้งสองฝ่ายต้องเป็นสมาชิกในระบบ CIPS โดยเฉพาะการค้าระหว่างจีนและรัสเซีย ซึ่งก็ยังเป็นธุรกรรมที่มีขนาดเล็ก และแม้ทั้งสองประเทศนี้ต่างไม่ต้องการพึ่งพาเงินดอลลาร์ แต่กลับหันไปทำธุรกรรมกันด้วยสกุลเงินยูโร ซึ่งปัจจุบันก็โดนคว่ำบาตรจากการที่รัสเซียบุกยูเครนเช่นกัน
3
ทำให้มีประเด็นอื่นให้ต้องพิจารณาอีกหากรัสเซียจะหันมาใช้ระบบ CIPS เริ่มจากการที่บริษัทต่างชาติอื่นนอกจากจีน ต้องยอมรับการชำระเงินในสกุลหยวนซึ่งในระดับนานาชาติก็ยังทำธุรกรรมในสกุลดอลลาร์ ดังนั้นจะมีบริษัทมากมายที่ไม่พร้อมรับเงินสกุลหยวนหรือยังไม่เข้าร่วมระบบนี้ นอกจากนั้นด้วยระบบการเงินของประเทศจีนที่ควบคุมการไหลเข้าออกของเงินทุน อาจทำให้การทำธุรกรรมของประเทศรัสเซียผ่านระบบ CIPS ไม่สะดวก
1
🔑#มีหนทางอื่นที่จีนสามารถช่วยรัสเซียได้หรือไม่?
แม้สถาบันการเงินรัสเซียจะถูกแบบออกจากระบบ SWIFT ซึ่งเป็นระบบสื่อสารระหว่างสถาบันการเงิน แต่ก็ยังสามารถทำธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศได้ เพียงไม่สามารถสื่อสารกับสถาบันการเงินต่างชาติได้ ซึ่งก็สร้างความลำบากในการทำธุรกรรม เพราะสถาบันการเงินรัสเซียต้องหันไปใช้ช่องทางสื่อสารอื่น เช่น โทรเลขเข้ารหัส อีเมล์ ซึ่งต่างเป็นช่องทางที่ใช้เวลาและมีค่าใช้จ่ายมากกว่าระบบ SWIFT
1
ดังนั้นประเทศรัสเซียต้องหาสิ่งที่มาทดแทนบริการชำระเงินที่ถูกยกเลิกไปด้วยมาตรการคว่ำบาตร เช่น โดนผู้ให้บริการชำระเงินระหว่างประเทศอย่าง VISA และ Mastercard ยกเลิกการให้บริการ บริษัทในประเทศรัสเซียกำลังหันไปใช้ระบบ UnionPay ของประเทศจีน
3
สำหรับด้านสภาพคล่องรัสเซียมีทุนสำรองที่เป็นสินทรัพย์ในประเทศจีนถึง 13% หากขายสินทรัพย์ส่วนนี้ออกมาก็จะช่วยให้สภาพคล่องแก่รัสเซียได้ พร้อมกันนั้นธนาคารกลางรัสเซียและธนาคารกลางจีนมีการทำ currency swap ในสกุลเงินดอลลาร์ ทำให้ต่างมีสภาพคล่องให้ธุรกิจยังค้าขายได้ต่อ
6
ทั้งจำนวนสถาบันการเงินที่เข้าร่วมระบบ ข้อจำกัดของสกุลเงินที่ใช้ทำธุรกรรม และระบบเศรษฐกิจที่ยังต้องพัฒนา จึงตอบได้ว่าระบบ CIPS ยังไม่สามารถทดแทนการที่รัสเซียถูกตัดออกจากระบบ SWIFT
2
25 ถูกใจ
45 แชร์
11K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...